Verkkokaupan yleiset ehdot

Alla ovat Palmakon verkkokaupan tilaus- ja henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot, jotka on päivitetty 1.4.2015.
 
Palmako Oy, Y-tunnus 2685564-8, osoite Näituse 25, 50409 Tartu, Eesti (jäljempänä ”palveluntarjoaja”), ja asiakas, joka tekee tilauksen Palmakon verkkokaupassa ja tunnistautuu syöttämällä tietojärjestelmään omat henkilötietonsa (jäljempänä ”asiakas”), ovat tehneet tämän verkkokaupan käyttösopimuksen (jäljempänä ”käyttösopimus”).
 
1. VERKKOKAUPPA
1.1 Palmakon verkkokauppa (jäljempänä ”verkkokauppa”) on palveluntarjoajan ylläpitämä verkkokauppa, jonka välityksellä myydään tuotteita asiakkaalle.
1.2 Palmako on palveluntarjoajalle kuuluva rekisteröity tavaramerkki.
 
2. YLEISTÄ
2.1 Sopijapuolet noudattavat keskinäisissä suhteissaan verkkokaupan käyttösopimusta ja Suomen lakia.
2.2 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia verkkokaupan palveluun milloin tahansa.
2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttösopimuksen ehtoja, eikä hänellä ole velvollisuutta tiedottaa muutoksista asiakkaalle sähköpostitse.
 
3. TUOTTEET JA OSTAMINEN
3.1 Verkkokaupassa näytettävät tuotteet ovat yleensä varastossa.
3.2 Jos tuotetta ei ole varastossa eikä tilausta voida täyttää, palveluntarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja ehdottaa hänelle mahdollista uutta toimitusaikaa tai tuotteen korvaamista muulla samanlaisella tuotteella, jolla on sama hinta ja laatu, tai rahanpalautusta. Raha palautetaan asiakkaalle mahdollisimman pian, viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä.
3.3 Tuotekuvat ovat viitteellisiä ja saattavat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Verkkokaupassa olevat tuoteselosteet eivät välttämättä ole tyhjentäviä ja voivat sisältää virheitä.
3.4 Verkkokaupassa tarjolla olevia tuotteita myydään sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille.
3.5 Asiakas vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias.
3.6 Asiakas valitsee haluamansa tuotteen ja sitoutuu antamaan tilauksen täyttämistä varten vaaditut tiedot (sukunimi, etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite) ja maksaa tuotteista verkkopankkilinkin kautta, luottokortilla tai ennakkolaskun perusteella.
3.7 Asiakas sitoutuu ilmoittamaan oikeat tiedot, jotka ovat tarpeen tilauksen täyttämiseksi. Palveluntarjoaja ei vastaa tilauksen täyttämättä jättämisestä ja sen mahdollisista seurauksista, mikäli se johtuu asiakkaan esittämistä virheellisistä tiedoista.
3.8 Myynti tapahtuu silloin, kun asiakas on lähettänyt verkkokaupan sivuston kautta tilauksen ja maksanut siitä.
 
4. HINNAT
4.1 Kaikki verkkokaupassa näkyvät hinnat ovat euroina ja sisältävät arvonlisäveron.
4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa verkkokaupassa näkyviä hintoja milloin tahansa. Jos verkkokaupan hintoja on muutettu sen jälkeen, kun asiakas on maksanut tilauksensa, palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan kyseiset tuotteet asiakkaalle tilaamishetkellä voimassa olleilla hinnoilla. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hintaeron hyvittämistä.
 
5. TOIMITUSAIKA JA TOIMITUSEHDOT
5.1 Tuotteet toimitetaan asiakkaalle Suomen alueella palveluntarjoajan järjestämällä kuljetuksella.
5.2 Asiakas maksaa kuljetuspalvelusta suoraan verkkokaupassa tilauksen tekemisen yhteydessä. Tuotteet toimitetaan palveluntarjoajan kuljetuksella 28 päivän kuluessa maksun saapumisesta palveluntarjoajan pankkitilille. Tuotteet toimitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoitettuun toimitusosoitteeseen ja tarkasta toimitusajankohdasta sovitaan asiakkaan kanssa puhelimitse tai sähköpostitse, käyttämällä tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoitettua puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.
5.3 Tilatut tuotteet luovutetaan vain tilauksen tehneelle asiakkaalle henkilötodistuksen perusteella. Muille henkilöille tuotteet luovutetaan vain silloin, kun siitä on sovittu asiakkaan kanssa.
 
6. SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
6.1 Jos asiakas haluaa peruuttaa sopimuksen tuotteiden tilaamisen ja toimittamisen välisenä aikana, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle mahdollisimman pian. Peruuttamisilmoitus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@palmako.fi. Sähköpostiviestiin tulee merkitä peruutettavan tilauksen tiedot (ostettu tuote) ja oheen tulee liittää asiakkaan yhteystiedot (etunimi, sukunimi, tilauspäivä, puhelinnumero).
6.2 Jos peruuttamisilmoitus saapuu palveluntarjoajalle tuotteiden toimittamisen jälkeen, sopimus peruutetaan käyttösopimuksen kohdan ”Peruuttamisoikeus” mukaan.
6.3 Palveluntarjoaja palauttaa asiakkaalle asiakkaan maksaman rahan viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen peruuttamisilmoituksen saamisesta.
6.4 Raha siirretään samalle pankkitilille, josta se on saapunut palveluntarjoajalle.
 
7. PERUUTTAMISOIKEUS
7.1 Verkkokaupassa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan etämyynnin 14 päivän peruuttamisoikeutta. Määräaika alkaa päivästä, jolloin tuote on toimitettu asiakkaalle. Jos asiakas on päättänyt peruuttaa sopimuksen, hänelle syntyy velvollisuus palauttaa tuote palveluntarjoajalle.
7.2 Palautetun tuotteen tulee olla virheetön, kokonainen, alkuperäisessä pakkauksessa ja käyttämätön.
7.3 Palautusoikeutta ei sovelleta tuotteisiin, joiden pakkaus on avattu.
7.4 Tuotteen palauttamiseksi tulee lähettää peruuttamisilmoitus sähköpostiosoitteeseen info@palmako.fi tai täyttää Palautus- ja reklamaatiolomake, jonka saa verkkokaupan kotisivulta. Peruuttamisilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: ostajan tiedot (nimi, yhteystiedot), ostopäivä, ostoasiakirjan (laskun) numero, talopaketin numero (löytyy paketin tarrasta tai asennusohjeista, alkaa PE...), vian löytämispäivä, palautuksen syy tai reklamaation selostus, mieluiten myös reklamaatiota havainnollistavat valokuvat.
7.5 Sopimuksen peruuttaneen kuluttajan tulee palauttaa ostamansa tuote viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta ilmoittamisesta.
7.6 Raha palautetaan palautuksen tehneelle asiakkaalle mahdollisimman pian, viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saamisesta.
7.7 Raha siirretään samalle pankkitilille, josta se on saapunut palveluntarjoajalle.
7.8 Asiakas maksaa tuotteen palautuskulut, paitsi jos kuluttajalle on toimitettu vahingossa muu kuin hänen tilaamansa tuote.
7.9 Jos tuotteen palauttamisen jälkeen ilmenee, ettei tuote täytä käyttösopimuksen kohdissa 7.1–7.4 mainittuja ehtoja, asiakkaalle ei palauteta rahaa ja palautettu tuote jää palveluntarjoajan haltuun säilöön. Tuotteen säilyttämiseen tai asiakkaalle palauttamiseen liittyvät kulut korvaa asiakas.
 
8. REKLAMOINTIJÄRJESTYS
8.1 Verkkokaupasta ostettujen tuotteiden reklamointiaika on 2 vuotta, josta ensimmäisten 6 kuukauden aikana vian alkuperän selvittää palveluntarjoaja.
 
9. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ
9.1 Asiakas antaa palveluntarjoajalle selväsanaisen ja tietoisen suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.
9.2 Asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoittamat palveluntarjoajan haltuun päätyneet henkilötiedot merkitään asiakasrekisteriin ja niitä käytetään myyntipalvelun tuottamiseen ja tuotteiden tarjoamiseen asiakkaalle.
9.3 Korttitietojen kyselyssä käytetään SSL-tietoturvaprotokollaa ja MasterCard SecureCode- tai Verified by Visa -ratkaisua.
9.4 Palveluntarjoaja ei näe korttitietoja. Maksun suorittamista varten kortin haltija ohjataan Maksuturvan turvalliseen ympäristöön. Maksuhetkellä korttitiedot tallennetaan Maksuturvan palvelimella sijaitsevaan tietokantaan ja tietoja myös säilytetään Maksuturvan palvelimella.
9.5 Henkilötietojen lähteenä on asiakassuhteen syntyminen verkkokaupassa tehdyn tilauksen rekisteröinnin jälkeen.
9.6 Rekisteröitäviä henkilötietoja ovat asiakkaan tilausta koskevat tiedot: sukunimi, etunimi (etunimet), katu, talon ja asunnon numero, kunta tai postitoimipaikka, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitustapa, käytetty maksutapa, suostumus verkkokaupan käyttösopimukseen, suostumus myyntitarjousten lähettämiseen ja vapaana tekstinä kirjoitetut merkinnät.
9.7 Henkilötietoja käsittelee Palmako Oy:n emoyhtiö Palmako AS, Näituse 25, 50409 Tartu (Tartto), Viro, yritystunnus 10301984.
9.8 Asiakkaan henkilötiedot, joita lähetyksen toimittaminen asiakkaalle edellyttää, luovutetaan kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle.
9.9 Henkilötietojen suoja on varmistettu kaikilla lakisääteisillä turvatoimilla.
9.10 Palveluntarjoaja ei paljasta henkilötietoja asiattomille.
9.11 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden ilmoittaa asiakkaan henkilötiedot henkilöille, joilla on lakisääteinen oikeus saada ne tietoonsa ja jotka käsittelevät näitä tietoja lakisääteistä velvollisuuttaan täyttäessään, sekä henkilöille, joilla on lakisääteinen oikeus saada ne tietoonsa ja jotka käyttävät tietoja asiakkaan tai muun henkilön elämän, terveyden tai vapauden suojaamiseen.
9.12 Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa, korjata niitä tai vaatia niiden poistamista tietokannasta.
9.13 Asiakas antaa palveluntarjoajalle luvan lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.
9.14 Asiakas antaa palveluntarjoajalle luvan lähettää sähköpostitse myyntitarjouksia tilauksen tekemisen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen, jos hän on ilmoittanut suostuvansa yleisiin tilausehtoihin.
 
10. VASTUU
10.1 Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu tuotteen myyntihintaan. Palveluntarjoaja ei vastaa viallisen tuotteen aiheuttamista vahingoista, kuten omaisuuden vahingoittumisesta tai liikevaihdon tai voiton menetyksestä.
10.2 Asiakas sitoutuu käyttämään verkkokaupan palvelua vain lain ja hyvien tapojen mukaisesti.
10.3 Asiakas vastaa itse kaikkien verkkokaupan käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksista sekä muista verkkokaupan palvelun käytön aiheuttamista menoista.
10.4 Asiakas on täydessä vastuussa verkkokaupan käyttösopimuksen ehtoja tai lakia tai hyvää tapaa rikkovan käytön aiheuttamista vahingoista, jotka kohdistuvat palveluntarjoajaan, muihin asiakkaisiin tai kolmansiin henkilöihin.
 
11. ERIMIELISYYDET
11.1 Mahdolliset käyttösopimuksesta johtuvat erimielisyydet asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä ratkaistaan Suomen lain mukaan.
 
12. KÄYTTÖEHDOT
12.1 Perehtyminen käyttösopimuksen ehtoihin on asiakkaalle pakollista.
12.2 Tilausta tehdessään käyttäjä ilmoittaa rastittamalla Hyväksyn yleiset tilausehdot ja henkilötietojen käsittelyehdot  ruudun olevansa perehtynyt käyttösopimuksen ehtoihin, ymmärtäneensä niiden sisällön ja hyväksyvänsä kaikki käyttösopimuksen ehdot.
 
13. EVÄSTEET 
13.1 Palveluntarjoaja käyttää verkkosivuillaan Google Analytics -webanalyysipalvelua, jota tarjoaa Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics käyttää evästeitä keräämään tietoa siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivuja. Palveluntarjoaja käyttää tätä tietoa laatiakseen raportteja ja parantaakseen verkkosivuja. Evästeitä käytetään myös asianmukaistamaan ja kohdentamaan tarjouksia ja mainoksia. Evästeet keräävät anonyymia tietoa esimerkiksi verkkosivujen kävijämäärästä, IP-osoitteesta, käyntien ajasta, paikasta ja tiheydestä. Nämä tiedot välittyvät yleensä Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle ja tallentuvat siellä. Googlen yksityisyydensuojapolitiikkaan voi tutustua tässä: https://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/ 
 
13.2 Palveluntarjoajan verkkosivuilla ovat seuraavat evästeet:
- Tilapäiset evästeet, jotka poistetaan automaattisesti kunkin käynnin jälkeen. Sellaisilla evästeillä palvelin tallentaa tietoa verkkosivujen toiminnoista, mikä antaa käyttäjälle mahdollisuuden jatkaa sieltä, missä hän keskeytti edellisellä kerralla.
- Vakinaiset evästeet, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle selaimen sulkemisen jälkeen. Sellaisia evästeitä käytetään tallentamaan kävijän mieltymykset. 
- Ensimmäisten osapuolten evästeet, jotka ovat peräisin palveluntarjoajan verkkosivuilta ja voivat olla tilapäisiä tai vakinaisia. Sellaisilla evästeillä voidaan tallentaa tietoa, jota käytetään uudelleen seuraavalla kerralla, jolloin käydään verkkosivuilla. 
- Kolmansien osapuolten evästeet, joita käyttävät palveluntarjoajan partnerien verkkosivut, jotka on liitetty tai linkitetty palveluntarjoajan verkkosivuihin. 
 
 
13.3 Käyttäjä voi kieltää evästeiden keräämien tietojen välittämisen Googlelle ja sellaisten tietojen jatkokäsittelyn Googlen palvelimilla. Sitä varten käyttäjän tulee ladata ja asentaa asianmukainen selaimen lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
 
Palmako Oy